top of page
Clothing Shop Window

MELØY HANDEL

REGISTRER DIN BEDRIFT

Hvis du ønsker å registrere din bedrift på Meløy Handel, sender du en mail til meloyhandel@meloynf.no med opplysningene du finner på listen under:

RegistrerBedrift.jpg
  • Navn på bedriften

  • Facebooknavn, e-mailadresse, telefonnr,
    instagram, nettsideadresse

  • Legg ved logo i PNG (foretrukket) eller JPG-format

bottom of page