Handle lokalt

Det er en spesiell tid for alle, og krevende å opprettholde vanlig aktivitet innen handel og tjenesteyting. Beredskapsrådet for næringslivet i Meløy ønsker å bidra til å holde lokale bedrifter og lokal handel i gang. Vi lanserer derfor handelsportalen, www.meloyhandel.no for å gjøre det enklere å handle lokalt og kjøpe lokale tjenester.

 

Ønsker du å
registrere din bedrift?

Siste nytt

Om Meløy

Meløy har et sterkt og
innovativt næringsliv, og er
stor på industri, kraft og havbruk. Kommunen
er blant landets største produsenter av vannkraft, og er lokaliseringssted for den nye solindustrien. Vakker natur og gode muligheter for friluftsliv har lagt grunnlaget for en voksende reiselivsnæring.

Du kan finne mer informasjon om Meløy på disse nettsidene:

Meløy ligger helt
nord på Helgelandskysten
i naturskjønne omgivelser like ved Svartisen. Kommunen har om lag 6.300 innbyggere fordelt

på ti bygder. Ørnes er kommunens administrasjons-senter og trafikkknutepunkt. Her finner du også det meste av offentlige og private tjenester.

Samarbeidspartnere

Meløy Næringsforum

Tlf. 901 21 129

E-mail: meloynaringsforum@gmail.com

Meløy Næringsforum er eier av portalen meloyhandel.no. Nettsiden gir en oversikt over varer og tjenester i Meløy, og skal gjøre det enklere å handle lokalt. Portalen er opprettet etter initiativ fra Beredskapsrådet for næringslivet i Meløy. 

Meløy Næringsforum er ikke ansvarlig for transaksjoner mellom bedriftene og den enkelte kunde. Transport- og betalingsløsninger avtales mellom bedrift og kunde.

© 2020 by Ny Næring